Sussi Aspelin 

 

Sussi Aspelin 

Sussi Aspelin 

Human Design 

Human Design 

 

Jag utbildade mig i Human Design åren 2010-2012, under åren som gått har kunskaperna djupnat genom erfarenhet. Min uppfattning är att ju fler som förstår sig själva genom Human Design desto bättre kan vi interagera med varandra i respekt och kärlek. Om du blir nyfiken på att lära känna dig själv genom Human Design är du välkommen att höra av dig så bokar vi tid. Nedan kan du läsa hur HD har påverkat personer jag har konsulterat.

 

Human Design har påverkat mitt liv på så många positiva sätt! Till en början var jag skeptisk till att människor skulle ha en viss ”design” och kategoriseras. Allt som jag tog del resonerade dock i mig och alla förändringar som jag gjorde fick resultat och gjorde en stor skillnad i mitt liv. Det har varit och är fortfarande en resa i ökad självkännedom som ger mig glädje, frihet och kraft. Jag mår bättre idag än jag någonsin har gjort tidigare, både fysiskt och mentalt!

Sanna, 48

Samma liv men ändå ett helt annat mycket härligare liv, det sammanfattar min upplevelse av att leva sin Design. Innan jag tog del av det som HD uppmanar till var jag stressad både på jobbet och privat. Jag ”försökte” hela tiden, men kände mig aldrig särskilt nöjd, upplevde inte direkt livskvalitet. Efter att jag nu utforskat och levt min design under flera år har jag bl.a. lärt mig att ge mig själv tid, vara observant på hur och när jag fattar beslut. Att leva enligt min design gör att jag idag mår så mycket bättre i allmänhet, mina relationer har förbättrats och min hälsa framförallt. Min livskvalitet har ökat och jag känner en trygghet i att lita på mig själv och följa min inre kompass.

Erika, 49

Human design har jag fått introducerat i mitt liv genom Sussi. Det är oändligt spännande och en dörr till självkärlek och acceptans…en lättnad (det är inte fel på mig, det finns förklaring till att jag känner som jag gör!), en dörr till att börja vara i flow med livet istället för kamp.

Lisa, 49

Med hjälp av Human Design har jag förstått mina behov av t.ex. vila &  återhämtning, detta har medfört att jag har tillgång till energi på ett annat sätt nu. Jag har en större kärlek och acceptans för mig själv genom att vara lyhörd för och respektera min egen sanning. Jag känner att Sussi och Human Design har hjälpt mig med att bli en mer medveten människa och att jag vågar bryta nedärvda mönster och njuta av mitt liv, både i ensamhet och med andra människor.

Gunilla, 53

HD is a system of reference that has helped me understand who I am, and how I can  relate to life that is true for me.  It also has helped support my ability to accept the person I am – my own ’make up’ .  This information is practiced, learnt and re-learnt everyday through my interactions, and choices, providing a level of freedom as I work to be in alignment to my True Self.   

Elvira, 44

Genom Human Design har jag förstått framförallt vad jag inte behöver göra och vara, det har medfört att jag nu har tillgång till så mycket mer energi, det är så otroligt skönt! Jag kan slappna av i den jag är. 

Tuss, 59

Genom Human Design har jag kunnat förstå mitt på barn på ett sätt som varit omöjligt annars. Att bemöta mitt barn utefter vem hen är har legat till grund för att kunna ge hen en integrerad självkänsla från tidig ålder. Rekommenderar alla föräldrar att förstå sitt barns design, det är ovärderligt.

Kvinna, 30

Sussi och hennes kunskaper om Human Design hjälpte mig att förstå mig själv på ett nytt sätt. Jag förstod varför jag varit på ett visst sätt som barn. Sussi kunde också förklara för mig att jag skulle ge mig mer tid för vila, det har gjort en stor skillnad för mig. Idag strävar jag efter att leva utefter den designen jag har, istället för att titta på andra. Jag är mycket lugnare nu och mindre kritisk mot mig själv. Tack Sussi!

Ann-Britt, 69

Jag började gå till Sussi för reflexologibehandling för diverse åkommor och hon blev den som introducerade mig till Human Design. För mig är HD en möjlighet till en ökad medvetenhet och förståelse för mig själv och andra. Jag har fått tillgång till att på ett djupare plan göra mer medvetna och tydliga val. Genom Sussis ärlighet, dedikation och ödmjukhet inför vem jag är börjar jag genom Human design själv ha en ödmjukhet inför mig själv och vem jag är. Jag har börjat släppa på alla koncept /idéer om hur saker ”ska” göras och hur de ”bör” vara och gör det som känns rätt för mig enligt min unika design. Human design har hjälpt mig i min relation till min partner och i min relation till mitt barn genom att jag har koll på vem jag är och och vem de är utifrån deras design. Jag rekommenderar verkligen Human Design till alla och särskilt med en terapeut som Sussi.

Emily, 39

Jag har under en tid gått till Sussi vid ett flertal tillfällen och hon har väldigt noggrant och grundligt hjälp mig att förstå min design. Jag kunde redan efter vårt första möte påbörja en transformationsprocess i mitt liv. Jag har genom HD fått en helt ny förståelse för mig själv, mina beteendemönster och mitt beslutsfattande. När Sussi har guidat mig genom min design så är det så mycket som har fallit på plats och jag upplever idag ett helt nytt lugn och en trygghet i mig själv. Och jag kan på ett sätt se mitt liv ur ett helt nytt perspektiv. Det har varit och är så
spännande!

Pia, 45

Jag kom i kontakt med HD för 7 år sedan och ville veta mer. Blev rekommenderad av två väninnor att boka HD-sessioner med Sussi för att förstå mig själv bättre. Det blev livsavgörande. Att leva enligt min Design, istället för att leva som jag ”trodde att jag måste vara” (som orsakat flera sjukskrivningar i mitt liv), sparar mycket kraft och mina relation till omvärlden har förändrats, känner mig sedd och uppskattad. Rekommenderar varmt att gå till Sussi och få sin Human Design förklarad för sig.

Cecilia, 45

Genom samtal och min förståelse för min design har jag blivit stärkt att lita på mig själv. Jag accepterar vad jag är och finner styrka genom det, att förstå sitt True Self förändrar allt.

Alice, 26

Genom samtal och genom att förstå min design kan jag lättare vara sann mot mig själv och det som känns rätt för mig. När jag skulle välja utbildning hjälpte både Human Design och samtal med Sussi mig att se bortom status och prestige, som jag då tyckte var väldigt viktigt, och istället fokusera på vad som gör mig glad. Det gjorde att jag istället för att plugga till jurist nu är en glad lågstadielärare. Det finns engagemang hos Sussi som skapar stor trygghet och ger utrymme för en att tänka själv och göra förändringar i sitt liv. 

Frida, 27

Genom att få veta mitt barns Human Design kunde jag inte bara förstå honom bättre, utan också anpassa mitt sätt att relatera till honom, det medförde ett lugn i oss båda.

Charlotte, 37

Det finns ett före och ett efter min Human Design-läsning. Att lära känna sin egen design är att förenkla vardagen och livet i sig. Hur man fattar beslut, varför vissa situationer tycks återkomma gång på gång. Jag har genom Human Design uppnått ett mer harmoniskt liv med insikt. 

Amira, 36

Jag har med hjälp av Human Design förstått vem jag är och vågar idag lita på mig själv och tror inte att det är något fel på mig för att jag är ”annorlunda”.

Jennifer, 42

Med HD fick jag en annan förståelse för mig själv och förklaringar till känslor och situationer, även långt tillbaka i tiden. Pusselbitarna föll på plats och HD har hjälpt mig att göra val som är rätt för mig för att jag ska må bra. 

Loiuse, 42

Sussi har varit ett ovärderligt stöd för min utveckling och hälsa under mer än ett decennium med regelbundna sessioner. Förutom djup kunskap och kraftfulla tekniker har hon ett unikt sätt att se helheter och samband som förmedlas utan krusiduller, på ett sätt som stimulerar både nya insikter och egenansvar. Även om det ibland känns utmanande uppskattar jag verkligen kombinationen av hennes raka kommunikation, visdom, humor och engagemang – som är betydligt större än vad som vanligtvis kan förväntas av en terapeut.

Lisa

Genom HD har jag inlett processen att jobba utifrån den jag är och de förutsättningar jag har. Till följd av det respekterar jag den jag är på ett helt annat sätt än tidigare och jag har fått en annan förståelse för människor i min omgivning. Human Design transformerar på ett konkret och hållbart sätt.

Miriam, 29

Sussi was the first person to introduce me to Human Design many years ago. There are many layers to this science and it has increased my understanding of myself and my close relationships that 15 years in traditional counseling never could have. It is an incredibly valuable system. Sussi would be able to analyse my closest relationships’ charts and offer a clearer picture of why and where the relationship worked out well or had challenges. She would also offer how to understand and best navigate those differences. To me personally, I cannot say I have encountered anything that has been remotely as valuable as the system of Human Design.You can also go into finding out about your PHS which again is another great tool in how to move with the rhythm and demands of your particular body instead of trying a ”one size fits all” approach. I highly recommend dipping your toes into this pool, you will not regret it!

Camilla, 54

Hem